'two continents and beyond'

'two continents and beyond'

Sergide New York’tan getirilen, farklı ülke ve ayrı kültürlerden 25 sanatçının; çevre, doğal kaynaklar ve bunların küresel sistemdeki rolleri arasındaki ilişkiyi çeşitli sanatsal yöntemlerle ifade ettikleri çalışmalar yer alıyor. Çalışmalar içinde fotoğraf, tablo, heykel, yerleştirme, video ve çizimler bulunuyor. Sergi, küresel ısınma, doğal kaynakların korunması gibi küresel sorunlara ve konulara farklı kültürel ve sosyal bakış açılarından bakmayı sağlarken, bu konuları direkt olarak şehirde yaşayan insanların önüne seriyor. Bu açıdan bakıldığında toplumsal konuları da küresel boyuta çıkaran bir birlik platformu oluşturuyor.